Proč LOGO-JINAK?

Výzdoba pracovního prostředí českých firem je často žalostná, a to navzdory faktu, že hraje neopomenutelnou roli v úspěšnosti společnosti. Protože právě prostředí, kde lidé tvoří, ovlivňuje jejich náladu, pocity a hlavně výkonnost.

Navíc jde často i o stejné místo, kde si klienti utvářejí první dojem. A jak je známo, právě ten ovlivňuje úspěšnost další spolupráce.

 Obvykle se kanceláře a zasedací místnosti zdobí dvojím způsobem. A to firemním logem, nebo obrazy z obchodních řetězců.

První případ je pochopitelný, jde přeci o značku a ztělesnění společnosti, a tak ho hrdě vystavujeme. Ale pokud lidé vídají kolem sebe stále stejný vizuální vjem, za čas si vypěstují tzv. selektivní slepotu a přestanou ho vnímat.

Navíc může mít taková výzdoba přesně opačný efekt a může na zaměstnance a klienty působit jako rychlé řešení bez nápadu s minimální investicí. A stane se to, že místo, aby firma dávala najevo hrdost na svou práci, působí lacině.

V případě druhého řešení obrazů z obchodních řetězců sice nedochází k selektivní slepotě, ale je jasné, že výzdoba není příliš promyšlená ani nákladná. Kromě toho není výjimkou, že klienti budou stejné obrazy vídat i u vaší konkurence či jiných společnostech, a tak ani tady o originalitě nemůže být řeč.

My ale víme, že nechcete působit jako jedni z mnoha. Protože takoví nejste. Vaše společnost je výjimečná, a proto by měla výjimečně působit i na své klienty a zaměstnance. 

Proto přicházíme s projektem, který je originálním řešením a zároveň ukazuje hrdost na firemní značku. Díky LOGU-JINAK vyzdobíte sídlo vaší společnosti a svému okolí ukážete, že se nebojíte nových řešení.